Avis legal

Agrupación AMCI de Seguros y Reaseguros, S.A. té el seu domicili social a Sant Cugat del Vallès (Barcelona), Carretera de Rubí, número 72-74, Edifici Horizon. Està inscrita al registre mercantil de la província de Barcelona, al tom 43.137, foli 63, full número B-423520, inscripció 10ª, i al registre especial de la Direcció General d’Assegurances i Fons de Pensions amb la clau C-790. El seu N.I.F. és el A65782807.

L’Administració d’aquest blog no publicarà o procedirà a la immediata eliminació de qualsevol comentari deixat per un usuari que utilitzi comptes de correu falsos o no funcionals que impedeixin el contacte directe per a la deguda identificació en cas de queixa, reclamació o qualsevol altra acció protectora de drets propis o de tercers.

S’informa de que no es publicarà cap comentari ofensiu, insultant, degradant, racista, delictiu o que fomenti la comissió de delictes, és a dir, incompatible amb les finalitats del present blog. Donat cas que per algun error tècnic involuntari es publiqués algun comentari que respongués a les característiques anteriorment descrites, es procedirà a eliminar-lo de forma immediata.

El titular d’aquest blog es reserva el dret a no publicar o a retirar aquells comentaris que, pel seu contingut o pels enllaços als que redirigeixin, puguin tenir una finalitat comercial o publicitària.

El titular d’aquest blog no assumeix cap responsabilitat sobre el contingut dels links (enllaços) que pogués haver-hi dins del blog, sent responsabilitat d’aquest contingut el responsable de cada lloc web o destinació vinculada del link en qüestió.

Es prohibeix duplicar o reproduir totalment o parcialment els continguts d’aquest blog, així como la utilització il·legítima dels materials i continguts susceptibles de protecció en matèria de propietat industrial i intel·lectual, donat cas que no existís autorització expressa per part del titular de la web. En cas de vulneració, el titular es reserva el dret a emprendre totes les accions legals que consideri oportunes en defensa dels seus legítims interessos.