Tot el que has de saber sobre el Bquet Tennis

Tot el que has de saber sobre el Bquet Tennis

El Bquet és una nova modalitat dins dels esports de raqueta creada a Espanya. Consisteix en la fusió de dues disciplines esportives que són el pádel i el tennis, amb la finalitat d’unir els aspectes més atractius de tots dos esports. D’aquesta manera, s’aconsegueix un esport més dinàmic, competitiu, divertit, àgil i apassionant.

Objectiu del Bquet Tennis

L’objectiu del joc consisteix, igual que el pádel, a enviar la pilota al camp contrari. Pot o no rebotar en la paret, però sempre deu passar la pilota per sobre de la xarxa.

Pista del Bquet Tennis

La pista té unes dimensions semblants a les del tennis, 24mx11m, permetent augmentar el dinamisme del joc respecte al pádel. Aquestes dimensions, fomenten un joc més elaborat, dinàmic i estratègic. Al seu torn, la pista es troba tancada de forma similar a les pistes de pádel.

Material necessari en el Bquet Tennis

Es practica amb una raqueta de corda. Té una grandària intermèdia entra la raqueta de tennis i una pala de pádel. El grip, part on se subjecta la raqueta, és més curt que la raqueta de tennis. En ser una raqueta de corda, permet als jugadors major varietat de tirs que una pala de pádel. La pilota que s’empra per jugar al BquetTennis té característiques molt similars a la del tennis.

Com es juga al Bquet Tennis?

Bquet Tennis és un joc doble, amb dos jugadors en cadascun dels camps situats a cada costat de la xarxa. Les modalitats dels equips poden ser masculines, femenines o mixtes.

Els jugadors s’agrupen en dues categories. D’una banda, els jugadors de fons i, d’altra banda, els jugadors de volea. Els primers són aquells que copegen amb força i precisió, amb gran control de les parets. Mentre que els segons, són els que retornen la pilota abans que pot. Aquests últims, estan situats a la xarxa, o pugen a ella després d’un servei o cop ofensiu.

La puntuació que s’obté de cada joc serà igual a la del tennis, podent els partits ser al millor de tres sets. Quan es produeixi un empat en 6 jocs, games, pot jugar-se una “mort sobtada”, Tie Break, vencent el primer equip que aconsegueixi 9 punts, amb dos d’avantatge.

En Bquet Tennis, el servei es realitza de la mateixa manera que en el pádel. El jugador deurà deixar caure la bola, darrere de la línia del quadre de servei, abans de copejar-la. La pilota deurà ser passada, sense tocar la xarxa, al jugador que es trobi en la seva diagonal. Els serveis es van alternant de costat igual que en tennis i pádel. El jugador que rep la pilota deurà tenir tots dos peus darrere de la línia de servei i en contacte amb el sòl al moment de l’impacte. Si es produeix una fallada en el primer servei es produeix “mitjana”, passant a la segona oportunitat de servei. Si la pilota toca la xarxa i cau en el camp contrari es considera net i es repeteix el servei.

Existeixen diversos cops depenent de l’efecte que se li doni a la pilota. Alguns cops poden ser, tallats, liftados o tallats entre uns altres.

No hi ha comentaris

Publica un comentari

Quan publiquis un comentari al blog, entenem que acceptes les condicions de moderació del blog. les condicions de moderació del blog.